Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości
schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Zakład Drzewny MADEX WBW Spółka Jawna
Domostawa 76
37-405 Jarocin

Tytuł projektu:

” Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w zakładzie drzewnym MADEX w województwie podkarpackim”.

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-597/09-00

 

Całkowita wartość projektu : 229 360,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 103 870,00 PLN

 

www.madex-domostawa.com

www.rpo.podkarpackie.pl

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyn
(pobierz plik PDF) 

Zapytanie ofertowe dotyczące certyfikacji pochodzenia produktu wg standardu FSC® (FSC-C118353)

(pobierz plik PDF)